Додаток 31

до Ліцензійних умов

 ВІДОМОСТІ 

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти