Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.12.2020 р. № 1/9-716 здійснено вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для 4 класу. Результати вибору відображено   в протоколі № 4  засідання педагогічної ради гімназії від 01 січня 2021 року.