Закон України "Про освіту" (Прийнятий 05.09.2017 р. Набрав чинності 28.09.2017 р.)

Освітні програми

           Типова освітня програма І ступеня (2-4 класи)

                       Цикл 1 (1-2 класи)

           Типова освітня програма ІІ ступеня (5-9 класи)

           Типова освітня програма ІІІ ступеня (10-11 класи)

           Типова освітня програма ІІІ ступеня (11 клас)

Державний стандарт початкової освіти (Затверджений 21.02.2018 р.)

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Затверджений 23.11.2011 р.)

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018-2019 навчальному році

Типове положення про атестацію педагогічних працівників (Затверджено 06.10.2010 р., зі змінами 2013 р.)

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти (Затверджено 13.04.2011 р.)

Програма обласного науково-методичного проекту "Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства

Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" (Затверджено 11.12.2000 р., зі змінами  2012 р.)

Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" (Затверджено 13.12.2000 р., зі змінами 2012 р.) 

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (Затверджено 16.04.2018 р.)