Додаток 29

до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

     1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

кадры29

         2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників  

ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ