фирма23

ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

     1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

библиотека 1

         2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників  

3ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ГІМНАЗІЇ