Результати моніторингу якості знань учнів 5-11 класів з математики

(дослідження проводились з 17 вересня по 08 жовтня 2018 року) 

Клас

Кіль-кість учнів

Кількість тих, хто виконував роботу

Рівні навченості

%

успіш-ності

% якос-ті

початковий

середній

достатній

високий

5-А

25

24

3

12

8

1

88

38

5-Б

20

19

1

4

9

5

95

74

6-А

22

16

2

10

3

1

88

25

6-Б

23

19

2

7

9

1

89

53

7-А

16

15

2

4

9

0

87

60

7-Б

25

19

2

10

4

3

89

37

8-А

26

15

2

10

2

1

87

20

8-Б

20

18

3

10

5

0

83

28

9

28

22

5

3

10

4

77

64

10

28

27

3

14

5

5

89

37

11

16

16

3

11

2

0

81

13

 

Кореляція результатів діагностичної контрольної роботи та річного оцінювання учнів за якісним показником

1

Результати моніторингу якості знань учнів 5-11 класів з української мови

(дослідження проводились з 17 вересня по 08 жовтня 2018 року) 

Клас

Кіль-кість учнів

Кількість тих, хто виконував роботу

Рівні навченості

%

успішності

% якос-ті

початковий

середній

достатній

високий

5-А

25

24

2

13

9

0

92

38

5-Б

20

18

2

9

3

4

89

39

6-А

22

18

3

8

5

2

83

39

6-Б

23

19

6

7

6

0

68

32

7-А

16

15

4

11

0

0

73

0

7-Б

25

15

3

9

3

0

80

20

8-А

26

19

3

10

5

1

84

32

8-Б

20

17

2

9

3

3

88

35

9

28

16

2

7

4

3

88

44

10

28

25

6

9

8

2

76

40

11

16

15

3

8

3

1

80

27

Кореляція результатів діагностичної контрольної роботи та річного оцінювання учнів за якісним показником

2