Додаток 30

до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного

забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

 

     1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчанні 

     2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

 

     3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків