СТАТУТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

гімназії №3 - загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів Новомосковської міської ради

                                     Розділ І. Загальні засади

Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об’єднанням учнів.

Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей.

Стаття 3. Метою учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря гімназії, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

Стаття 4. Учнівське самоврядування збирається один раз на місяць.

Стаття 5. Основною мовою спілкування в школі є державна мова — українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.

Стаття 6. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Стаття 7. Символами учнівського самоврядування загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів гімназії №3 є прапор учнівського самоврядування, герб учнівського самоврядування і гімн учнівського самоврядування.

                               Розділ II. Права, свободи та обов’язки

Стаття 1. Усі учні гімназії є рівними у своїй гідності та правах.

Стаття 2. Особистість кожного, хто працює чи навчається в гімназії, є недоторканною і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Стаття 3. Образою честі й гідності кожного,  хто працює чи навчається в гімназії, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.

Стаття 4. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.

Стаття 5. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.

Учень зобов’язаний:

  • пройти курс навчання в гімназіїі;
  • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
  • виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;
  • дотримуватись норм та правил поведінки в гімназії.

Стаття 6. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 7. Учень має право на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.

Стаття 8. Кожен учень має право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.

Стаття 9. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії — на свій вибір.

Стаття 10. Кожному гарантується знати свої права та обов’язки.

Стаття 11. Кожен учень або працівник школи зобов’язаний неухильно додержуватися статуту учнівського самоврядування школи.

Стаття 12. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 13. Учні мають право брати участь в управлінні справами учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів учнівського самоврядування школи, подати свою пропозицію, вимогу Президентові учнівського самоврядування школи.

Стаття 14. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.

Стаття 15. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 16. Кожен учень школи має право брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя.

Стаття 17. Учням забороняється:

17.1. Палити на території школи, вживати алкоголь, використовувати нецензурні слова.

17.2. Приходити до школи у неналежному вигляді.

17.3. Використовувати мобільний телефон на уроках.

17.4. Порушення дисципліни на уроці..

17.5. Пропущення навчальних занять без поважних причин, запізнень.

17.6. Принижувати учнів, дорослих, учителів.

Розділ III. Вибори

Стаття 1. Кандидат в президенти висувається як групою учнів, так і шляхом самоврядування.

Стаття2. Президент обирається таємним голосуванням на загальногімназійних виборах.

Стаття 3. Вибори проводяться на другий рік повноважень президента.

Стаття 4. Вибори відбуваються на початку першого семестру.

Стаття 5. Президент обирається більшістю голосів учнів класів гімназії шляхом таємного голосування або голосуванням президентської ради за більшістю голосів.

Стаття 6. Бути обраним має право кожен учень 8—11 класів школи.

Стаття 7. Офіційне оголошення результатів виборів президента учнівського самоврядування проводиться на наступний день після виборів.

Стаття 8. Новообраний Президент учнівського самоврядування вступає на пост з моменту складання присяги на урочистому засіданні.

Стаття 9. Президенту вручається посвідчення Президента учнівського самоврядування.

Стаття 10. День оголошення результатів виборів слід вважати святом — Днем Президента.

Розділ IV. Загальні учнівські збори школи

Стаття 1. Найвищим органом учнівського самоврядування гімназії є загальні учнівські збори.

Стаття 2. Загальні учнівські збори гімназії мають скликатися не рідше 2-х разів на рік.

Стаття 3. Загальні учнівські збори гімназії вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Розділ V. Президентська рада

Стаття 1. Президентська рада є органом влади школярів, що підпорядковується загальним зборам гімназії, звітує перед Президентом учнівського самоврядування, класними керівниками, адміністрацією гімназії, і  затверджується лише директором гімназії.

Стаття 2. До складу ради входять члени міністерств, президенти 5-11 класів, що визнають статут і дотримуються законів гімназії.

Стаття 3. Рада вирішує питання про порушення «Правил поведінки здобувачів освіти та їх батьків» і, в залежності від кількості і ступеня порушень, накладає стягнення (вибачення, публічне вибачення, відшкодування збитків, повторне чергування, попередження про клопотання, про виключення та інше).

Стаття 4. Рада може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з викладачем чи працівником гімназії.

Стаття 5. Рада організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя гімназії.

Стаття 6. Рада може бути присутня на засіданні педагогічної ради гімназії.

Стаття 7. Члени ради особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування.

Стаття 8. Члени ради збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах ради.

Стаття 9. Члени ради представляють своїм класам звіти роботи президентської ради.

Розділ VI. Президент учнівського самоврядування та його очільники

Стаття 1. Президент є головою учнівського самоврядування гімназії.

Стаття 2. Президент є гарантом прав учнів, визначених Положенням про учнівське сомоврядування.

Стаття 3. Президент призначає міністрів, а також безпосередньо коригує і спрямовує роботу міністерств.

Стаття 4. Президент видає накази про створення об’єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту, і мають за мету благо гімназії.

Стаття 5. Президент співпрацює з адміністрацією гімназії згідно статуту.

Стаття 6. Президент може призупинити рішення правління і домагатися його перегляду.

Стаття 7. Президент може бути присутнім на засіданні педагогічної ради гімназії, виступати на захист учнів гімназії.

Стаття 8. Президент звітує перед учнівським самоврядування 1 раз на семестр. Правління може оголосити імпічмент Президенту в разі невиконання Президентом своїх обов’язків і порушень законів школи.

Стаття 9. Президент поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

Стаття 10. Президент складає таку присягу: «Я, (ім’я та прізвище), волею учнів гімназії обраний Президентом Учнівського самоврядування, заступаючи на цей пост, повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити учням та колективу гімназії, суворо дотримуватися Конституції України та Статуту гімназії, сприяти втіленню їх у життя, зміцнювати авторитет гімназії, охороняти права, свободи і законні інтереси учнів гімназії, гідно нести високе звання Президента Учнівського самоврядування, сумлінно виконувати свої обов’язки».

Стаття 11. Президент планує і веде збори ради.

Стаття 12. Президент розподіляє завдання між членами ради.

Стаття 13. Президент співпрацює з директором гімназії, прем’єр-міністром та міністерствами.

Стаття 14. Президент виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією гімназії, вчителями і місцевою громадою.

Стаття 15. Президент відповідає за підготовку майбутніх керівників учнівського самоврядування в гімназії.

Стаття 16. Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента учнівського самоврядування. Повноваження Президента учнівського самоврядування припиняються достроково у разі відставки або випуску з гімназії.

Стаття 17. Прем’єр-міністр за відсутності Президента виконує його обов’язки.

Стаття 18. Прем’єр-міністр керує міністерствами.

Стаття 19. Секретар Президента працює разом із Президентом, опрацьовує порядок зборів ради.

Стаття 20. Секретар Президента перед зборами збирає усі пропозиції, які має розглянути рада.

Стаття 21. Секретар Президента протоколює збори.

Стаття 22. Секретар Президента веде листування.

Стаття 23. Секретар Президента збирає письмові пропозиції, прохання, повідомлення учнів, що надходять до учнівського самоврядування.

Розділ VII. Міністерства

Стаття 1. Керівниками міністерств є учні 8-11 класів.

Стаття 2. Міністерства піклуються про молодших школярів.

Стаття 3. Міністерства залучають дітей, підлітків до господарсько-трудової діяльності та до участі в спортивних секціях, змістовного дозвілля.

Стаття 4. Мністерства готують творчі виставки учнів.

Стаття 5. Міністерства організовують культурно-масову роботу, залучають учнів до участі в загальногімназійних заходах.

Стаття 6. Міністерства організовують у школі ігротеки для розваг і занять учнів у вільний час.

Стаття 7. Міністерства допомагають в організації подорожей та екскурсії з урахуванням заяв класних колективів, ведуть облік відповідної роботи.

Стаття 8. Міністерства надають посильну допомогу класним керівникам.

Стаття 9. Міністерства співпрацюють між собою.

Міністерство спорту ( охорони здоров’я та спорту)

Стаття 10. Робота міністерства полягає в проведенні різних спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів; формуванні культури поведінки, норм моралі, проведення днів козацьких забав, змагань.

Стаття 11. Члени міністерства повинні мати організаторські здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів.

Стаття 12. Члени міністерства повинні проявляти активність у різних спортивних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я, пропагувати здоровий спосіб життя, проводить роз’яснювальну роботу проти куріння, алкоголізму, наркоманії серед учнів гімназії.

Міністерство дозвілля ( культури та відпочинку)

Стаття 13. Міністерство культури та відпочинку керує проведенням культурно-масових заходів, організацією свят народного та гімназійного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення до підготовки цих заходів.

Стаття 14. Міністерство культури та відпочинку здійснює пошукову роботу, заходи військово-патріотичного спрямування, оформляючи результати пошукової роботи в альбомах, на стендах музею гімназії.

Стаття 15. Міністерство культури та відпочинку несе відповідальність та підготовку програми художньої частини та дозвілля.

Стаття 16. Мінстерство культури та відпочинку вивчає бажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 17. Міністерство культури організовує зустрічі з цікавими людьми різних професій; пізнавальні конкурси; проведення акції «Твій зовнішній вигляд».

Міеністерство освіти (навчання)

Стаття 18. Міністерство освіти організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.

Стаття 20. Міністерство освіти залучає учнів у гуртки, виступає з ініціативою

створення нових гуртків за інтересами.

Стаття 21. Міністерство освіти надає допомогу вчителям в організації тематичних заходів, створення лекторських груп тощо.

Стаття 22. Міністерство освіти проводить заходи, направленні на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, конкурси, огляди підручників).

Стаття 23. Міністерство освіти бере участь у підготовці і проведенні бесід у класах.

Міністерство юстиції (дисципліни і порядку)

Стаття 24. Міністерство юстиціії надає допомогу педагогічному колективу гімназії у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил у школі.

Стаття 25. Міністерство юстиції організовує чергування класних колективів по гімназії, на загальногімназійних заходах.

Стаття 26. Міністерство юстиції організовує заходи з правової тематики: брейн-ринги,круглі столи, диспути.

Стаття 27. Міністерство юстиції використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни.

Стаття 28. Міністерство юстиції здійснює контроль за поведінкою учнів в їдальні.

Стаття 29. Міністр юстиції входить до складу Ради профілактики правопорушень гімназії.

Міністерство медіа (інформації та просвіти)

Стаття 30. Міністерство інформації та просвіти забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування.

Стаття 31. Міністерство інформації та просвіти висвітлює проведення всіх гімназійних свят, заходів та оголошень на інтернет-платформах.

Стаття 32. Члени міністерства ведуть гімназійну інтернет- сторінку або блог, фото і відео архіви з життя гімназії.

Стаття 33. Міністерство медіа підтримує зворотній зв’язок з учасниками гімназійного життя через опитування, челендж , фото і відео, конкурси тощо.

Міністерство юніор (робота з молодшими школярами)

Стаття 34.Міністерство допомагає класним керівника 1-4 класів в організації змістовного дозвілля.

Стаття 35. Міністерство здійснює шефську роботу над учнями 1-4 класів;

Стаття 36. Міністерство піклується про молодших школярів.

Розділ VIII. Прикінцеві положення

Стаття 1. Статут набуває чинності з дня його прийняття.

Стаття 2. День прийняття статуту учнівського самоврядування є загальношкільним святом — Днем статуту учнівського самоврядування.

Розділ IX. Перехідні статті

   1.Правління коригує статут учнівського самоврядування для нинішніх та майбутніх поколінь учнів.

2.Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.

   3.Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування та директором школи.

4.Всі статті статуту стосуються кожного учня та працівника школи — без винятків.