Гімназія включена до мережі пілотних шкіл області, основною метою якого є створення єдиного інформаційного освітнього простору.

У рамках пілотного проекту навчальний заклад продовжить апробацію нових освітніх ІКТ-технологій, впровадження і поширення інноваційного педагогічного досвіду.

Діяльність у мережі пілотних шкіл дозволить колективу гімназії ефективніше використовувати і розвивати інформаційне середовище навчального закладу, результативніше організовувати спільну діяльність учнів та готувати їх до самонавчання, впроваджувати в педагогічну практику кожного вчителя нові освітні технології, що формують інформаційну активність та конкурентоспроможність випускників.